1. Hjem
  2. /
  3. Support
  4. /
  5. Kreditrisikostyring

KREDITRISIKOSTYRNING

Denne side forklarer, hvordan vores værktøjer kan bruges til at understøtte virksomheders risikostyring.

Kreditrisikostyring

Kreditrisiko henviser til sandsynligheden for, at kunden eller låntager ikke overholder vilkårene i kreditkontrakten. Risikoniveauet påvirkes af både interne og eksterne faktorer. Interne faktorer inkluderer solvens, rentabilitet og likviditet. Dette er faktorer, som virksomheden kan påvirke selv. Eksterne faktorer vedrører shock, virksomheden ikke kan påvirke eller ændre, i hele branchen eller i det makroøkonomiske miljø. Flere oplysninger om risiko metoder siden.

Kreditrisikostyring henviser til den enkelte virksomhedsprocesser til styring af tilgodehavender og låntagere. Dette er bankers og kreditinstitutters kerneforretning, men relevant for alle virksomheder, der sælger på kredit. Vores service fokuserer på at estimere andre virksomheders kreditrisiko og producere de relevante oplysninger mest effektivt til at understøtte sælgers kreditrisikostyring i B2B-forretning.

Omfanget af kreditrisikostyring afhænger typisk af antallet og typen af kunder, der sælges til på kredit. Små eller mellemstore virksomheder, der sælger til nogle få kunder, klarer sig muligvis bare ved at kontrollere kundernes kreditvurderinger og nogle finansielle oplysninger fra kreditrapporten. Vores service tilbyder tre rapporter gratis hver måned, og brugerne kan hurtigt kontrollere vurderingshistorien, foreslået kreditgrænse og sammenligninger inden for branchen. Større virksomheder opretter normalt processer baseret på kreditbeløbet, så er beløbet større end en bestemt grænse, f.eks. 10 000 DKK eller 100 000 DKK, skal der foretages en mere grundig evaluering. Vores rapporter giver omfattende information om virksomheden samt mulighed for at oprette dine egne skøn, der muliggør grundig kreditrisikovurdering og følsomhedsanalyse.

Billedet ovenfor beskriver et eksempel på kreditrisikostyring i praksis. En mellemstor virksomhed har tre niveauer for godkendelse af deres kreditbeslutninger for tilgodehavender. Hvis fakturabeløbet er lille nok, kan en individuel salgsagent træffe beslutningerne efter en hurtig kontrol af vurdering og kreditgrænse. For større beløb træffes kreditbeslutningen af risikostyreren eller controller i økonomiafdelingen. Største kreditter er godkendt af CEO eller CFO. Creditreports.dk tilbyder en række forskellige værktøjer til hvert niveau af risikovurdering.

da_DKDansk